Sökning: "Sofia Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sofia Olofsson.

 1. 1. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 2. 2. Kolistinbehandling mot karbapenemresistenta Acinetobacter baumannii. : Är kombinationsterapi mer effektiv än monoterapi och hur vanligt är det med nefrotoxicitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Olofsson; [2020]
  Nyckelord :karbapenemresistena Acinetobacter baumannii; kolistin; kombinationsterapi; monoterapi; nefrotoxicitet;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett allt större problem i vårt samhälle och är ett av våra största hälsohot idag. Karbapenemresistenta Acinetobacter baumannii (CRAB) är en av tre bakterier som är högst upp på Världshälsoorganisationens (WHO) lista över prioriterade patogener som de anser att det är akut läge att utveckla nya antibiotika mot. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Filipsson; Sofia Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan leda till att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen – en integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Olofsson; Felicia Lilja; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; uppsägning; arbetsplats; profession; personliga faktorer; organisatoriska faktorer; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Introduktion: En åldrande befolkning, sjukdomsmönster som förändras och en ökad befolkning kommer att öka efterfrågan på sjukvårdspersonal 15 år framåt. Trots att tillväxten ökar beräknas det vara ett underskott på 9,9 miljoner vårdpersonal globalt år 2030, vilket inte kommer täcka det framtida hälsobehovet hos befolkningen. LÄS MER

 5. 5. ”Det finns bara en tid” : En intervjustudie om hur tjänstemän upplever gränslöst arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Einarsson; Sandra Olofsson; [2018]
  Nyckelord :gränslöst arbetsliv; gränslöst arbete; flexibel arbetsform; hög arbetsbelastning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Det gränslösa arbetet har kommit att prägla arbetslivet allt mer och innebär en ökad flexibilitet för individen gällande när, var och hur arbete utförs. Denna studie syftar till att undersöka vilka för- och nackdelar individer upplever med det gränslösa arbetet samt hur de hanterar det. LÄS MER