Sökning: "Sofia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Sofia Persson.

 1. 1. Womb for rent; A normative study of the ethical issues in commercial surrogacy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Emanuel Persson; [2019]
  Nyckelord :commercial surrogacy; Exploitation; commodification; individual freedom;

  Sammanfattning : This thesis intends to demonstrate why commercial surrogacy is not morally justifiable. In order to display the implication of the aim, a normative argumentative method is applied. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska miljöer i förskolan ur några pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Persson; Sofia Wrang; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk miljö; Lärmiljö; Närvarande pedagog; Postmoderna; Sociokulturella; Pedagogiskt material;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få syn på pedagogers perspektiv på förskolans pedagogiska miljö, samt de möjligheter miljöerna erbjuder barnen. Teorierna som används i detta examensarbete är det postmoderna perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Metoden för denna studie är intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Det finns liksom lagar för vad man får tänka och känna." : Om lesbiskhet som problem och identitet i tre svenska ungdomsromaner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Malmberg; [2018]
  Nyckelord :lesbianism; youth literature; queer theory; heteronormativity; lesbiskhet; ungdomslitteratur; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : My intention with this essay is to analyze how lesbianism is described in Swedish youth literature. I have done a queer reading of three books written in the 2000’s to find out if lesbian love is described as a problem, and if it isn’t: what it causing problems in the novels? When reading the novels I have also observed how the environment and the characters themselves perceive lesbian identity. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med astma: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emmy Klingborg; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :Astma; kvalitativ; litteraturstudie; livsvärld; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas cirka 800 000 personer leva med astma vilket gör den till en utav landets folksjukdomar. Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftrören som innebär att luftrören har en ökad känslighet mot faktorer såsom pollen och tobaksrök. Astma kan karakterisera sig i form av attacker av andnöd och hosta. LÄS MER