Sökning: "Sofia Qvarnström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Qvarnström.

 1. 1. Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Gabrielsen; Sofia Qvarnström; [2019]
  Nyckelord :Trust; Influencers; Influencer marketing; Social media; Brand; Tillit; Influencers; Influencer marketing; Sociala medier; Varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Om du börjar prata - en kvantitativ studie om förhållningssätt och initiativtagande till samtal om döden och existentiella frågor hos personalen inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Svensson; Sofia Forsberg; [2016]
  Nyckelord :conversations about death; existential questions; approaches; retirement homes; employees; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a consequence of increased knowledge about health and changed social structures, people tend to grow older and the life expectancy on average keeps on getting higher (Hemström, 2012). The life expectancy of half of the girls and boys born in Sweden during 2011, is 93 respective 91 years old. LÄS MER

 3. 3. Teknikens under : En kvalitativ studie om teknisk kompetensutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sofia Andersson; Cecilia Qvarnström; [2013]
  Nyckelord :kompetens; teknisk kompetensutveckling; teknisk utveckling; IT-anställda;

  Sammanfattning : Då det finns en upplevelse om att den tekniska utvecklingen tar sig fram med väldig fart, är det viktigt att individerna i samhället anpassar sig genom att uppdatera sina kompetenser i deras arbeten. Med tanke på detta vill vi med denna uppsats försöka skapa en förståelse för om de anställda på en IT-avdelning upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för deras tekniska kompetensutveckling. LÄS MER