Sökning: "Sofia Ribbing"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Ribbing.

 1. 1. "En ventilartad slemhinneduplikatur af vexlande form" : Beskrivningar av mödomshinnan i sexhandböcker 1889-1904

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sofia Lindvall; [2016]
  Nyckelord :mödomshinna; defloration; kyskhet; heterosexualitet; sexhandböcker; sekelskiftet 1900; Sverige; Seved Ribbing; Oskar Heinrich Dumrath; Sylvanus Stall; William E. Ljungqvist;

  Sammanfattning : This thesis discusses how the hymen is described historically in Swedish sex manuals between 1889-1904, along with descriptions of defloration and chastity. The analysis is based on the assumption that science and gender are social and cultural constructions. LÄS MER

 2. 2. En skola för alla- – en kvalitativ studie av verksamheten och undervisningens inre och yttre påverkansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Charlotta Söderberg; Sofia Ribbing; [2011-07-14]
  Nyckelord :verksamhet; förskola; grundskola; påverkansfaktorer; undervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka vad som eventuellt kan påverkapedagoger och lärare på Svenska skolan i ett sydeuropeiskt land i deras arbete med att uppnåmålet: En skola för alla. Våra frågeställningar har varit;- Vad påverkar pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?- Hur påverkas pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?Metod och materialVi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod innehållande löpandedirektobservationer, kategoriseringsobservationen on-off och enskilda intervjuer för att få svarpå vårt syfte med dess frågeställningar. LÄS MER