Sökning: "Sofia Rosvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Rosvall.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Vattenmolekylen Vilmas vilda resa ­ Kemiundervisning i grundskolans tidigare år ­

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Rosvall; Sofia Wederbrand; Anna Järelöv; [2008]
  Nyckelord :Naturvetenskap; kemi; partikeltänkande; vattenmole;

  Sammanfattning : ___________________________________________________________________________Syftet med detta examensarbete är att skapa en barnbok med naturvetenskapligt innehåll, framför allt kemi, somska kunna användas i undervisningen i skolans tidigare år. Boken heter Vattenmolekylen Vilmas vilda resa. LÄS MER