Sökning: "Sofia Sømoen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Sømoen.

  1. 1. Barn som farit illa- Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta dessa barn. En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Sofia Sømoen; Rebecka Liljedahl; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER