Sökning: "Sofia Sandin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Sandin.

 1. 1. Efter regn kommer solsken? : Personers erfarenheter av att ha genomgått Gastric Bypass kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sofia Magnusson; Helena Sandin; [2017]
  Nyckelord :Coping; gastric bypass; life experience; obesity; patient perception;

  Sammanfattning : Background: Obesity has exploaded in the last decades and an ongoing increase is to be seen. The disease is rated as a huge epidemia of times and has developed to an economic social problem. Today more people die from obesity and it´s complications than from nutritional diseases and malnutrition. LÄS MER

 2. 2. Grundsärskollärares och grundskollärares uppfattningar om inkludering i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Sandra Gladh; Sofia Sandin; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; matematikundervisning; en skola för alla; grundsärskola; grundskola; fokusgrupp; webbenkät.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlarlärares uppfattningar om inkludering mellan grundsärskolan och grundskolan i matematikundervisning. Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupp och webbenkät. LÄS MER

 3. 3. Micromechanical Investigation of the Effect of Refining on the Mechanical Properties of the Middle Ply of a Paperboard.

  Magister-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Sofia Sandin; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Refining; fibrillation; fines; SEM; 3D fiber network model; FE simulations; Malning; fibrillering; fines; SEM; 3D fibernätverksmodell; FE simuleringar;

  Sammanfattning : Optimized fiber utilization is crucial to the process efficiency and profitability in paper and board making. The fibers can be developed in a refining process in order to reach a desired quality level. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt kapital - En detaljstudie av tre branschers frivilliga redovisning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Sofia Nordmark; My Ong; Markus Sandin; [2009]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns exempel på företag som är värderade till mångdubbelt högre än deras bokförda värde. Hur ska företag redovisa sina dolda värden, då redovisningsregler gör det omöjligt att visa detta på balansräkningen? Detta kan sägas vara ett problem för företag, särskilt de som har stora dolda tillgångar. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om Aspergers syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Sandin; [2001]
  Nyckelord :Education; Aspergers syndrom; skillnader mellan Aspergers syndrom och autism; vad krävs av skolan och lärarna; Lpo-94; föräldrar; TEACCH-metoden.; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap och förståelse om Aspergers syndrom. Via ökad kunskap hoppas jag kunna bemöta dessa personer på ett mer rättvist sätt. Genom en litteraturstudie har jag sökt fakta om Aspergers syndrom och dess historik och bakgrund. LÄS MER