Sökning: "Sofia Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sofia Sandström.

 1. 1. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Cost Efficient Scrap Metal Sourcing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sophia Sandström; Sofia Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Scrap sourcing; Scrap logistics; European scrap market; Sea freight strategies; Bulk shipping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The steel industry in Sweden is responsible for 10% of the annual Swedish CO2 emissions. As a way to abate this sector, H2 Green Steel are establishing a new green steel production site in Boden. Their way of producing steel, through the EAF route and by using hydrogen-reduced DRI will reduce the CO2 emissions by over 90%. LÄS MER

 3. 3. Hållbara skolmåltider : En enkätstudie om hur Sveriges kommuner arbetar med inköp och servering av hållbara livsmedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sofia Karlsson Göransson; Johanna Sandström; [2021]
  Nyckelord :Kvantitativ studie; Sverige; Kommuner; Skolmat; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Cirka 20–30% av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedelssektorn. I dagsläget serveras två miljoner måltider inom skola och förskola dagligen. Det finns stora möjligheter att reducera växthusgasutsläppen med hjälp av hållbara skolmåltider. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger tolkar barns delaktighet och inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandström Sofia; Åsevall Daniel; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; förskola; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers tolkningar kring barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan. Vi genomförde en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares förhållningssätt till barns delaktighet och inflytande : Att skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna vara delaktiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Svanström; Sofia Sandström; [2016]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; pedagoger; förskola; förhållningssätt; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : I denna studie studeras pedagogers förhållningssätt till barns delaktighet och inflytande i förskolan. Hur pedagogerna arbetar för att göra barnen delaktiga och hur de ger dem inflytande och möjligheten att påverka över sin vardag. LÄS MER