Sökning: "Sofia Stattin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Stattin.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. A Sober Walk Down Wall Street, Risks and Benefits of a Trend Following Strategy

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Truls Stattin; Sofia Wärmlöf Helmrich; [2014]
  Nyckelord :Trend following; Time series momentum; Divergent trading strategy; Futures;

  Sammanfattning : This thesis examines an investment strategy referred to as trend following. We construct a rule-based trading algorithm, built solely on past prices and volatility, aiming at capturing trends in futures markets. LÄS MER