Sökning: "Sofia Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sofia Strandberg.

 1. 1. Patienters upplevelse av att ha en kvarliggande urinkateter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Signe Lindberg; Sofia Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Kvarliggande urinkateter; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; ordinärt boende;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Kateterisering av urinblåsan är en medicinsk teknik som används för att tömma urinblåsan på urin. Det finns olika orsaker till att en patient ordineras en kvarliggande urinkateter. Ordinationen kan bero på bland annat urinretention, urininkontinens eller rörelsehinder. LÄS MER

 2. 2. Karl XII, ett skräckexempel eller en hjälte? : En kvalitativ läromedelsanalys, åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Strandberg; Amanda Leetmaa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dystopiska hot och hoppfulla framtider : En ekokritisk studie av fyra svenska ungdomsdystopier utgivna mellan år 2011 och år 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; Ungdomsdystopier; Miljötematik; Ekokritik; Medieekologi;

  Sammanfattning : En stark samtida trend inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen är dystopier, skildringar av dysfunktionella samhällen. Ungdomsdystopierna skildrar protagonister som tvingas förhålla sig till sönderslagna samhällen, samtidigt som de brottas med vuxenblivande och vänskapsrelationer. LÄS MER

 4. 4. Hur snabbt kan man kommunicera något egentligen? : Att gestalta historia för att stärka identiteten utmed Riksvägen i Fagersta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :information design; spatial design; legibility; identity; history; traffic design; storytelling; experience; Fagersta bruk; informationsdesign; rumslig gestaltning; legibility; identitet; historia; trafikgestaltning; storytelling; upplevelse; Fagersta bruk;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis in information design with a focus on spatial design. This study examines how history could be showcased along a national road to create identity in a town, and how quickly this communication should take place. LÄS MER

 5. 5. Lindgrens vackra pojkar och djärva flickor : En kvalitativ studie av Astrid Lindgrens karaktärer ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Leetmaa; Sofia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :genus; grundskola; textanalys; barnlitteratur; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : .... LÄS MER