Sökning: "Sofia Su"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Sofia Su.

 1. 1. Varje dag är inte vardag : Aktionsforskning i grundsärskolan med stegvisa instruktioner för begreppsutvecklande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Charlott Rangne; Sofia Kyring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om yttrandefrihet efter det nya upphovsrättsdirektivet : Artikel 13 och dess uppladdningsfilter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Studencki; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Unraveling diverse values of ecosystem services : A socio-cultural valuation using the Q-methodology in Messenia, Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Sofia Maniatakou; [2019]
  Nyckelord :socio-cultural valuation; ecosystem services; values; perceptions; Q-methodology; Messenia;

  Sammanfattning : People perceive the importance of ecosystem services in different ways, depending on their values, beliefs and needs. This study provides a nuanced understanding of the multiple ways stakeholder groups perceive the benefits derived from hydrologic services in the surrounding area of the "Gialova" coastal wetland in Messenia, Greece. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju en icke-fråga" : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till etnisk mångfald i deras praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Aronsson; Josefine Björklund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ethnic diversity in workplaces; recruiter; learning within organizations; Etnisk mångfald i arbetslivet; rekryterare; lärande i organisationer;

  Sammanfattning : En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. LÄS MER

 5. 5. Den digitala hållbarheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet

  Författare :Sofia Folkesson; Nicole Kammerlander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka föreställningar som finns kring hur Internet of Things (IoT) kan komma att bidra till ett mer hållbart samhälle, med fokus på Stockholm stad. För att besvara vårt syfte har studien genomförts med hjälp av tre expertintervjuer med personer arbetandes med Internet of Things och hållbarhet i Stockholm. LÄS MER