Sökning: "Sofia Sundbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Sundbom.

 1. 1. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av Modified Early Warning Score (MEWS) hos patienter med kirurgiska åkommor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Gozzi Svensson; Sofia Sundbom; [2013]
  Nyckelord :MEWS; patient care; patient safety; vital signs; MEWS; patientomhändertagande; patientsäkerhet; vitala tecken;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Patienter på kirurgavdelningar är komplexa såtillvida att de förutom den kirurgiska åkomman kan ha olika medicinska diagnoser vilket ofta komplicerar både vården, behandlingen samt medför svårigheter i att upptäcka ett försämrat tillstånd. För att kunna bedöma patientens tillstånd och få en uppfattning om hur denne mår måste objektiva och lätt mätbara parametrar användas. LÄS MER