Sökning: "Sofia Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Sofia Svensson.

 1. 1. Arbetsterapeutiska hälsofrämjande interventioner för äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Fant; Elin Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetet med digitalisering : Ett lärande i samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Johanna Svensson Bleckert; Sofia Birgitta Hedberg Millberg; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala verktyg; Digital kompetens; Förskola;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka förskollärares och barnskötares arbete med digitalisering i förskolan. Undersökningen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och barnskötare. LÄS MER

 3. 3. Medflyttande och icke-medflyttande partners betydelse för expatriater : En kvantitativ studie om svenska expatriaters work-life balance och dess påverkan på den individuella arbetsprestationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Scilla Skogsborg; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :expatriater; work-life balance; individuell arbetsprestation; medflyttande partner; icke-medflyttande partner;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att expatriaters partner inte flyttar med vid internationella uppdrag. Detta kan tänkas påverka expatriaters privatliv som utgör en del av deras work-life balance, vilket har visats påverka deras individuella arbetsprestation. LÄS MER

 4. 4. Outdoorbranschen - den jordnära vägen till internationell verksamhet : En studie om internationella marknadsval

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Julia Arvnäs; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :International market selection; psychic distance; strategic decision-making; brand equity;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för friluftsliv ökar markant inom Sverige. Det finns en enorm efterfrågan på svenska outdoorprodukter som är kända för sin kvalitet, design och funktionalitet -de har ett mycket gott rykte utomlands. Internationalisering blir en allt större del i outdoorföretagens verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Empati bland gymnasieungdomar : Har könstillhörighet och syskon betydelse för hur empatiska vi blir?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ebba Fransson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine whether gender, siblings and sibling placement has an effect on empathy among older teenagers in Sweden. We let 72 high school students aged 18 - 19 answer a survey based on Basic empathy scale, together with two qualitative questions. LÄS MER