Sökning: "Sofia Thelander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Thelander.

 1. 1. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Nyckelord :andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Sammanfattning : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
  Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Folkbiblioteket och den ekonomiska krisen. En fallstudie av kulturpolitiken i sex kommuner i Stockholms län

  Magister-uppsats, Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Thelander; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Designing a user interface for web based project managment in film production.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Sundström; Elinor Thelander; [2004]
  Nyckelord :Datorteknik; User interface design; film production; project managment; post production; web portal; site map; Datorteknik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis project is to create a user interface for a web based film production project management portal. This implies creating a site map and a functionality specification based on the needs of the people working in the film production industry. LÄS MER