Sökning: "Sofia Tolis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Tolis.

  1. 1. Allt som kommer emellan mig och skrivandet dödar jag : Melankoli i språket i Mare Kandres Bubins unge

    Magister-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Sofia Tolis; [2006]
    Nyckelord :Mare Kandre; Bübins unge; Julia Kristeva; Pouvoirs de l´horreur; Soleil noir;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the melancholic, poetic language in Bübins unge (Bübin´s brat) by Mare Kandre (1962 – 2005). In my opinion the novel, which is about a teenage ritual, also gives an imaginary arena for archaic and unmentionable experiences of the libido. LÄS MER