Sökning: "Sofia Torpfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Torpfeldt.

  1. 1. The Secrets to a Successful Digital Transformation: A Single Case Study at AB SKF

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Matilda Olsson; Sofia Torpfeldt; [2018-08-02]
    Nyckelord :Digitalization; Supply Chain; Digital Transformation; Digital Supply Chain;

    Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER