Sökning: "Sofia Tovesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Tovesson.

  1. 1. Äldre personer med kronisk hjärtsvikt : Har hjärtsviktssköterska någon betydelse för hälsorelaterad livskvalitet?

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Jonna Lennartsson; Sofia Tovesson; [2019]
    Nyckelord :livskvalitet; kronisk hjärtsvikt; äldre personer; hjärtsviktssköterska; primärvård; vårdcentral;

    Sammanfattning : Ungefär 26 miljoner personer i världen lever med diagnosen hjärtsvikt. Antalet som lever med hjärtsvikt ökar vilket främst beror på att människan blir äldre men också på förbättrad vård. LÄS MER