Sökning: "Sofia Vestin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Vestin.

 1. 1. Att vara kvinna är att vara galen : Galenskap och hysteri i Woman on the Edge of Time ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Vestin; [2021]
  Nyckelord :hysteri; galenskap; kvinnlig galenskap;

  Sammanfattning : This essay has a feminist focus on the formation of "mad women" in Woman on the Edge of Time by Marge Piercy. Through the lense of time it tries to gain an understanding into how womens mental health issues have been treated by the medical community and how this can be applied to the reading of the book. LÄS MER

 2. 2. Olika men ändå samma : En uppsats om direktupphandlingar av samma slag enligt LOU 19 kap. 8 § 3 st.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anna Sofia Vestin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 4. 4. De-motivators among Temporary Agency Workers in the Industrial Sector : A case study of Proffice AB in Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Sofia Johansson; Peder Müller; Karolina Vestin; [2010]
  Nyckelord :Temporary agency workers; De-motivators; Temporary Agencies; Proffice; Industrial Sector.; Ambulerande konsulter; De-motivations faktorer; Proffice; Industri sektorn.;

  Sammanfattning :  Purpose: To identify among temporary agency workers at Proffice AB in Jönköping, which de-motivators constitute a problem with-in the industrial sector, and further propose a framework that can be used as an indicative tool for alleviating these prob-lems for companies working in the sector.Background: Temporary agency work is an increasingly growing industry. LÄS MER