Sökning: "Sofia Wahlgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Wahlgren.

 1. 1. Att utföra en bukspottkörtels uppgift - Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ewards; Sofia Wahlgren; [2021-06-29]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Barn; Diabetes Mellitus typ 1; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes Mellitus typ 1 är den tredje vanligaste kroniska sjukdomen i världen hosbarn i skolålder. Diabetes typ 1 drabbar över 132 000 barn och ungdomar varje år världenöver och Sverige är bland de länder med högst incidens av diabetes typ 1 i denna åldersgrupp. LÄS MER

 2. 2. Självupptagna eller inbjudande? : En kvantitativ och kvalitativ undersökning om hur NGOs kommunicerar med sin publik på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jennie Bank; Sofia Wahlgren; [2014]
  Nyckelord :NGO’s; communication; Habermas; Web 2.0; PR 2.0; Facebook; interaction; NGOs; kommunikation; Habermas; Web 2.0; PR 2.0; Facebook; interaction;

  Sammanfattning : Worldwide result over internetusers show that Sweden internet users comes at third place. The technological development has been explosive. Individuals can with the help of technology live some, in other cases all their social lifes through social media. LÄS MER

 3. 3. Artikulatorisk hastighet och precision i stavelseupprepning för patienter med Parkinsons sjukdom: : En postoperativ jämförelse mellan patienter som genomgått Deep Brain Stimulation i Caudal Zona Incerta (cZi) respektive Nucleus Subthalamicus (STN)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Elin Unger; Sofia Wahlgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förbättring av kroppslig motorik efter Deep Brain Stimulation (DBS) har noterats hos Parkinsonpatienter efter Deep Brain Stimulation (DBS) i Nucleus Subthalamicus (STN) och Caudal Zona Incerta (cZi). Postoperativa effekter för talmotorik och övrig kroppsmotorik skiljer sig dock ofta åt. LÄS MER