Sökning: "Sofia Wahlström Bergstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Wahlström Bergstedt.

 1. 1. Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; [2017]
  Nyckelord :virkesköpare; skördarmätning; utbytesberäkningar; privata skogsägare; regressionsanalyser;

  Sammanfattning : För att täcka sitt virkesbehov köper Holmen Skog in virke från privata skogsägare men även från andra skogsföretag. Som stöd i arbetet med virkesköp från privata skogsägare finns produktionssystemet VSOP för värdering och skoglig operativ planering. LÄS MER

 2. 2. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; Elin Kollberg; [2014]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; sågverk; massabruk; kötider; lossning;

  Sammanfattning : Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. LÄS MER