Sökning: "Sofia Wernersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Wernersson.

 1. 1. Molnbaserade e-handelsplattformar inklusive headless-plattformar : En deskriptiv studie om lämpliga marknadssegment

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Wernersson; [2018]
  Nyckelord :e-handelsplattformar; e-handel; plattform; molnbaserade plattformar; headless-plattform; molnbaserad e-handel;

  Sammanfattning : På uppdrag av Soleil IT ska denna uppsats redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut molnbaserad e-handelslösning utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och skalbarhet/flexibilitet, för att sedan kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad e- handelslösning i första hand vänder sig till. Marknadssegmenten som uppdraget gick ut på att redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV STÖD TILL MÖDRAR SOM AMMAR : inom barnavårdscentral

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Elisabeth Larsson; Sofia Wernersson; [2013]
  Nyckelord :Breastfeeding; support; health care nurse; child health care and experience.; Amning; stöd; BVC-sköterska; barnavårdscentral och erfarenheter;

  Sammanfattning : Abstract:Background: Socialstyrelsenstatistics show that breastfeeding continues to decline. Previous research some mother experiencing breastfeeding difficulties and their lack of knowledge and understanding of breastfeeding. Support to mothers varies depending on their individual needs. LÄS MER

 3. 3. Informativa bilder : Ett arbete om att skapa bilddrivna träningsinstruktioner för ett interaktivt medie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Wernersson; [2012]
  Nyckelord :illustration; informationsdesign; färgkodning; instruktioner; Målgrupp; träningsinstruktioner; användarvänligt; riktlinjer; informationsdesign; informationsbilder;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag valt att studera hur man kan skapa informativa bilddrivna träningsinstruktioner för en specifik målgrupp. Detta har jag gjort med den webbaserade viktminskningssighten viktklubb. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser i samband med sitt barns akuta smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Sara Krokstrand; Sofia Wernersson; [2007]
  Nyckelord :Barn; Familjeinriktad omvårdnad; Föräldraskap; Smärta;

  Sammanfattning : Background: Parents attitudes about illness and health reflects on their children. When the child has acute pain the parents often reacts with fear and confusion. The demands on the parenting role increase and therefore it´s important that the nurse show consideration for the parents experience and practise family nursing. LÄS MER