Sökning: "Sofia Wigzell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Wigzell.

  1. 1. Anställningsotrygghetens innebörd-skillnader mellan tillfälligt anställda och tillsvidareanställda kvinnliga akademiker

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Sofia Wigzell ; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För att företag ska kunna följa med i utvecklingen och den förändrade omvärlden har tillfälliga anställningar blivit ett vanligt alternativ till tillsvidareanställningar. En följd av detta är en ökad upplevelse av anställningsotrygghet. LÄS MER