Sökning: "Sofia Wollert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Wollert.

  1. 1. Viking center

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Sofia Wollert Olsson; [2014]
    Nyckelord :Ladugårdsgärdet; Museum; Viking;

    Sammanfattning : My diploma thesis has focused on creating a proposal for a Viking center in Stockholm that meets the international interest. A building dedicated solely to the Viking heritage. LÄS MER