Sökning: "Sofia erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofia erlandsson.

 1. 1. Från hyschande tant till aktivistisk gigant : En diskursanalytisk studie om bibliotekarier i dagspress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Erlandsson; Saga Rönnbacka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The image of the librarian has been a fascination to information professionals for many years. The way that newspapers portray librarians is part of creating that image and may have an impact on the way people think about librarians. LÄS MER

 2. 2. Det värsta har hänt- mitt barn har drabbats av cancer : En litteraturbaserad studie om föräldrars upplevelser under sjukdomstiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Therese Lindholm; Sofia Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Childhood cancer; experiences; feelings; information; support.;

  Sammanfattning : Background:About 250 000 children develops cancer every year. Most of them has a parent and a family who also is getting affected. During this time the parents go through a crisis and the nurse had a central role to help them through the hard time. LÄS MER

 3. 3. Hur har natten varit? : Litteraturöversikt: Omgivningens påverkan på patienters sömn på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Erlandsson; Ása Kristjánsdóttir; [2013]
  Nyckelord :Sleep; sleep disorders; healthcare environment; hospital; nursing care; patient; injuries; Sömn; sömnstörningar; vårdmiljö; sjukhus; omvårdnad; vårdskador;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättsföreningars årsredovisning -Hur används årsredovisningen av olika intressenter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Sofia Bäck; [2012-08-07]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; BFNAR 2003:4; Underhållsfond; Årsredovisning och;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Betydelsen av bostadsrättföreningens årsredovisning har ökat somen följd av den kris Sverige upplevde på 90-talet. Att köpa bostadsrätt blev ansett som enriskfylld investering vilket gjorde att bostadrättsköparen lade större vikt vid att granskaårsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Genusperspektiv – en kvinnofråga? En feministisk analys av säkerhetsrådsresolution 1325(2000) om kvinnor, fred och säkerhet och dess implementering i UNMIL 2003-2005

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Erlandsson; Kerstin Carlbergh; [2012]
  Nyckelord :Kvinnor; Fred; Säkerhet; Liberia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Antagandet av säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) anses av många vara en banbrytande händelse för inkorporerandet av ett genusperspektiv inom internationella relationer. I denna uppsats genomför vi en feministisk analys av säkerhetsrådsresolution 1325, samt i ett andra steg en fallstudie av FNs fredsbevarande operation i Liberia 2003-2005. LÄS MER