Sökning: "Sofie Ahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofie Ahlberg.

 1. 1. En förändrad kropp – ett anpassat liv : Att leva med kolostomi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ahlberg; Sofie Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Revisionsnytta och Revisionsplikt - hur tänker företag?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Sofie Ahlberg; [2015]
  Nyckelord :Intressentteori; Agentteori; Legitimitetsteori; Revisionsplikt; Revisionsnytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför företag, som kan komma att omfattas av fri revisionsplikt i framtiden, upplever revisionsnytta. Detta för att bidra med nyttig kunskap till revisionsprofessionen och undrande aktörer inför den undersökta förändringen av revisionspliktens gränser. LÄS MER

 3. 3. Medelstora företags val mellan K2 och K3 - en kvantitativ studie om förklarande faktorer och motiv bakom företags val

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Sofie Ahlberg; Hanna Steiner; [2014]
  Nyckelord :Institutionell teori; Positiv redovisningsteori; K2; K3; SMEs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska företags val under räkenskapsår 2014 som en effekt av lagförändringen gällande K2 och K3. Denna granskning ämnar fastställa bakomliggande motiv till valet samt undersöka om tidigare teori och forskning stödjer dessa och huruvida branschtillhörighet föreligger. LÄS MER

 4. 4. Att fånga & förmedla en livsstil med ett varumärke & en affärside : en fallstudie av Proud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sofie Ebbestrand; Marie-Louise Ahlberg; [2006]
  Nyckelord :företagsekonomi; affärsutveckling; varumärkesutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to find conceivable marketing- and business strategies that can be combined with a company’s lifestyle.This essay is dependent on a number of interviews with the owner of a maternity clothing trademark, PROUD. LÄS MER