Sökning: "Sofie Ahlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Ahlin.

 1. 1. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER

 2. 2. Svensklärare som demokratiförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Ahlin; [2011]
  Nyckelord :demokratiförmedlare; demokratiuppdrag; värdegrund; text; identitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fyra lärares föreställningar om hur de arbetar med skönlitteratur för att öka elevernas självinsikt och förståelse för omvärlden. I uppsatsen diskuteras även hur lärarna ser på sin roll som demokratiförmedlare. LÄS MER

 3. 3. Migration, remittances and the women left behind : A study on how women in Mali are affected by migration and remittances from their migrated husbands

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Åsa Dahlberg; Sofie Ahlin; [2010]
  Nyckelord :Migration; Remittances; Mali; Sikasso; Kayes; Gender; Empowerment; Women;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out in which way international migration and remittances influence the role and lives of women in Mali. We look more specifically on whether migration and remittances change existing gender roles and empower women. LÄS MER