Sökning: "Sofie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Sofie Andersson.

 1. 1. Gestalta genus i förskolan : En studie om fyra pedagogers föreställningar om kön utifrån exemplet måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; könsmönster; könsföreställningar; normkritiskt perspektiv; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har lyft jämställdhetsarbetet på förskolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett normkritiskt perspektiv synliggöra fyra pedagogers föreställningar om kön i kommunikationen med barn, med specifikt fokus på kommunikation vid måltider. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara idealisk: Påverkan av manliga och kvinnliga skönhetsideal på body-esteem, body-compassion och body-comparison

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Elisabeth Andersson; Julia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :body-esteem; body-compassion; body-comparison; beauty ideals; comparison theory; self-discrepancy theory; cultivation theory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate the effect that exposure to beauty standards has on body-esteem, body-compassion, and body-comparison. To examine this an experiment was performed with a 3x2 design where the participants were exposed to one out of three kinds of stimuli; male beauty standards, female beauty standards and neutral images. LÄS MER

 3. 3. Kemi och berättelse i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger använder berättelsen om Berta i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sofie Andersson; Amanda Eddeborn; [2021]
  Nyckelord :Berta; chemistry; natural Science; preschool; storytelling; Berta; berättelser; förskola; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to shed light on how educators in preschool use the story Berta to teach chemistry to children in preschool. The study consists of two sub-studies, partly an interview study and partly a text analysis. LÄS MER

 4. 4. Representation i underhållningsprogram -”Vart är vi på väg?” : En jämförande studie mellan år 2005 och år 2020 om mångfald i svenska underhållningsprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Ragnå; Karin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Representation; Diversity; Television; McQuail; Habermas; Representation; Mångfald; Television; McQuail; Habermas;

  Sammanfattning : This study examines how the most viewed Swedish entertainment shows represent the population of Sweden in 2005 compared to 2020. This was executed through quantitative coding and content analysis of the participants in the chosen television programs and compared to the population in Sweden during these separate years. LÄS MER

 5. 5. Mastektomi - En upplevelse för livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Pålsson; Jenny Andersson; [2021]
  Nyckelord :Mastektomi; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinna; Kroppsbild; Stöd; Identitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras årligen tusentals kvinnor med bröstcancer, där mastektomi är en vanlig behandlingsåtgärd. Tidigare forskning visar på att mastektomin orsakar många psykiska och fysiska utmaningar för kvinnorna. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst i samband med en mastektomi. LÄS MER