Sökning: "Sofie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Sofie Andersson.

 1. 1. Gestalta genus i förskolan : En studie om fyra pedagogers föreställningar om kön utifrån exemplet måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; könsmönster; könsföreställningar; normkritiskt perspektiv; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har lyft jämställdhetsarbetet på förskolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett normkritiskt perspektiv synliggöra fyra pedagogers föreställningar om kön i kommunikationen med barn, med specifikt fokus på kommunikation vid måltider. LÄS MER

 2. 2. Kemi och berättelse i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger använder berättelsen om Berta i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sofie Andersson; Amanda Eddeborn; [2021]
  Nyckelord :Berta; chemistry; natural Science; preschool; storytelling; Berta; berättelser; förskola; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to shed light on how educators in preschool use the story Berta to teach chemistry to children in preschool. The study consists of two sub-studies, partly an interview study and partly a text analysis. LÄS MER

 3. 3. Representation i underhållningsprogram -”Vart är vi på väg?” : En jämförande studie mellan år 2005 och år 2020 om mångfald i svenska underhållningsprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Ragnå; Karin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Representation; Diversity; Television; McQuail; Habermas; Representation; Mångfald; Television; McQuail; Habermas;

  Sammanfattning : This study examines how the most viewed Swedish entertainment shows represent the population of Sweden in 2005 compared to 2020. This was executed through quantitative coding and content analysis of the participants in the chosen television programs and compared to the population in Sweden during these separate years. LÄS MER

 4. 4. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 5. 5. Att få teknikperspektiv : En fenomenologisk studie om lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikundervisningen i förskollärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Andersson; Isabelle Bolzanello; [2020]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskollärarstudenter; förskollärarutbildning; lärarutbildare; teknikdidaktik; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Studien har undersökt lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikämnet i förskollärarutbildningen. I teknikämnet återfinns många perspektiv som relaterar till mänskligt skapande för att uppnå särskilda ändamål. Det innefattar såväl tekniska system och digitala lösningar som vardagliga föremål. LÄS MER