Sökning: "Sofie Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sofie Bengtsson.

 1. 1. Såhär vill jag delta- En intervjustudie om äldres erfarenheter av delaktighet vid inneliggande vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Bengtsson; Ida-Sofie Edström; [2019-08-08]
  Nyckelord :Delaktighet; äldre; personcentrerad vård; självbestämmande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i världen ökar och medellivslängden blir högre. Sverige har bland den högsta medellivslängden i Europa. Andelen äldre över 75 år beräknas att fördubblas från år 2015 till 2050 vilket innebär en utmaning för sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Allsidig rörelseförmåga - En studie om pedagogers förhållningssätt till barns rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Bengtsson; Sofie Nirvald; [2019]
  Nyckelord :Allsidig rörelseförmåga; Förskola; Mobilitet; Pedagogers förhållningssätt; Plats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt på allsidig rörelseförmåga utifrån begreppen fysisk-, social- och självständig mobilitet i förhållande till förskolan som plats. Den teoretiska utgångspunkten för studien är barndomssociologin där problematiseringen behandlas utifrån begreppen plats, fysisk-, social- och självständig mobilitet. LÄS MER

 3. 3. "Vi räcker ju inte till, hur ska vi kunna göra det?" : Förskollärares resonemang om barns möjlighet till samspel och relationsskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Sofie Hiller; Ida Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; utbildning; relationer; mänskliga möten; samspel;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att lyfta fram och problematisera förskollärares resonemang om barn och alla barns möjligheter till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan. För att svara an på studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Hur resonerar förskollärarna om barns möjlighet till relationsskapande med förskollärare i förskolan? Vilken syn på barn framträder i förskollärarnas resonemang?   Vår studie har utgått från en relationell pedagogik som har hjälpt oss att rikta blicken mot möten och relationer samt vad som kommuniceras för att svara an på vårt syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Conquering the Global Village of Artificial Intelligence- it’s not always cheap and cheerful : A qualitative study on how Artificial Intelligence companies internationalise to the BRIC countries

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Bengtsson; Sofia Rockmyr; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Internationalisation; Emerging Markets; BRIC;

  Sammanfattning : Companies within Artificial Intelligence are receiving increased international attention in many industries and the technology is affecting the everyday life of many people, with or without their knowledge. Simultaneous to this development, the BRIC countries have gained a spot in the global sitting room due to their rapid growth and industrialisation, which in its turn has made way for vast business opportunities. LÄS MER

 5. 5. BikePool : Utveckling av en enkel och navigerbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Filip Cornell; Hampus Engström; Elin Håkansson; Emma Nilsson Tengstrand; David Schützer; Philip Stratelis; Kasper Vinberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a study made by a project group at Linköping University. The report discusses and analyzes the project that is developing and implementing BikePool, a web application that serves as an online marketplace service for people to rent or lease bikes. LÄS MER