Sökning: "Sofie Bergqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofie Bergqvist.

 1. 1. Capital Structure and Stock Returns - A study of the Swedish large cap companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofie Berggren; Alexander Bergqvist; [2015-06-03]
  Nyckelord :Capital Structure; Trade-off Theory; Pecking Order Theory; Leverage; Stock Returns; Sweden;

  Sammanfattning : This study uses multiple regression models to examine how capital structure and stock returns affect each other. Using a panel data study that includes 50 Swedish companies over a period of five years, the results show that leverage has a positive effect on stock returns. LÄS MER

 2. 2. ATT BLI FÅNGE I SIN EGEN KROPP : En litteraturstudie om patienters upplevelser av välbefinnande vid ALS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisen Bergqvist; Sofie Johansson; [2015]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; well - being; quality of life; experience; Amyotrofisk lateral skleros; välbefinnande; livskvalité; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Girls just wanna have fun - Tjejers rätt till tjejgrupper

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Olsson; Sofie Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :Activities; bullying; deviant behavior; girls group; tjejgrupp; aktiviteter; labeling; stämpling; school; skola; strain; spänning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how girls groups, particularly in school, can help girls with feelings of stress and pressure they can experience in their everyday life. We also want to examine how girls groups can be used, and explain why they should be held in school and not only in other organizations. LÄS MER

 4. 4. MANAGEMENT CONSULTANCIES DISCURSIVE CONSTRUCTION OF WORK-LIFE BALANCE : A DISCOURSE ANALYSIS OF WEB PAGES

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Bergqvist; Mikaela Vestin; [2014]
  Nyckelord :Institutional theory; work-life balance; discourse; management consultancies; communication; web pages; responsibilization; decoupling; hypocrisy; inconsistencies.;

  Sammanfattning : Academics, practitioners and media agree that the topic of work-life balance is on the agenda and valued by the new business generation. Although Sweden might be considered a working friendly country, the management consultancy industry is not recognized to be the same. LÄS MER

 5. 5. Motivation på arbetsplatsen : Self-Determination Theory i en organisatorisk kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Bergqvist; Michaela Edin; [2012]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; motivation; släktskap; kompetens; autonomi; inre motivation; yttre motivation; internalisering; extern reglering; introjekterad reglering; identifierad reglering; integrerad reglering och arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida Self-Determination Theory kan appliceras som förklaringsmodell för motivationen hos de anställda på Företaget X. Enligt Self-Determination Theory råder ett samband mellan tillfredsställelsen av basbehoven; autonomi, kompetens och släktskap i arbetsmiljön och motivationstypen hos individen. LÄS MER