Sökning: "Sofie Bjärntoft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Bjärntoft.

 1. 1. Uppfattningar kring hälsofrämjande ledarskap : En mixad studie om jämförelsen mellan första linjens chefers och medarbetares uppfattning av hälsofrämjande ledarskapsaspekter och dess relation till medarbetarnas välbefinnande

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Sofie Bjärntoft; [2016]
  Nyckelord :Health promotive leadership; manager; employees; gap; well-being; Hälsofrämjande ledarskap; chefer; medarbetare; gap; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar medarbetarnas trivsel och välbefinnande i arbetet, samt kan minska risken för sjukskrivning. LÄS MER

 2. 2. A comparison between students’ mental health in Sweden and Cambodia.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Maria Nyman; Sofie Bjärntoft; [2010]
  Nyckelord :Mental health; Sense of coherence; students; health promotion.;

  Sammanfattning : Mental illness is seen as a public health problem around the world, especially among adolescents. Cambodia is one of Asia's poorest countries, and has one of the lowest health statuses. LÄS MER