Sökning: "Sofie Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sofie Björklund.

 1. 1. Naturally ProducedOrganohalogens in Algae from the Baltic Sea and the Swedish West Coast

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Sofie Björklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. TILLFÄLLIGHETER FRÄMJAR BARA DET FÖRBEREDDA SINNET : En kvalitativ studie om övergången från arbetslöshet till anställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Björklund; Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Tillfälligheter; övergångar; Planned happenstance; färdigheter; vägledning.;

  Sammanfattning : Idag behöver individen vara anpassningsbar och redo att ta vara på vad som kommer dens väg för att hänga med i den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Planned happenstance är en karriärteori som uppmuntrar till att utveckla färdigheter och attityder som hjälper individen anpassa sig och att vara mer förberedd på att se nya möjligheter i karriären. LÄS MER

 3. 3. Validation of a Cleanup Method for Analysis of Novel Brominated Flame Retardants in Biota Matrices Sofie Björklund 2015-05-30 Supervisors Ingrid Ericson

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofie Björklund; [2015]
  Nyckelord :Novel Brominated Flame Retardants; cleanup method; multilayer silica column; biota matrices;

  Sammanfattning : Brominated flame retardants is a group of compounds present in numerous types of materials in our surroundings. Although their purpose is to slow the progression of a fire, many has been shown to be toxic to the environment. Novel brominated flame retardants have been introduced to the market as old ones have been removed. LÄS MER

 4. 4. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Björklund; [2014]
  Nyckelord :stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Sammanfattning : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. LÄS MER

 5. 5. Organizing for value creation : a corporate perspective on urban farming

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofie Engberg; [2012]
  Nyckelord :hybrid organisations; local food production; Plantagon; sustainable city development; the triple bottom line; urban agriculture; urban farming; value creation;

  Sammanfattning : In the year 1800, about 5 % of the world population lived in cities (World Wide Fund for Nature, 2012, 3). Today that number is about 70 % in Europe and North America, and in 2050 it is expected to be 86 % in the developed world and 67 % in the developing world (www, UN, 2009). In addition, the global population is expected to increase with 2. LÄS MER