Sökning: "Sofie Bood"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Bood.

 1. 1. "Najnor ska med." : En studie om hur pedagoger resonerar kring övergångsobjekt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Bood; Malin Röjeskog; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Safety in children; Transitional object; Anknytning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och övergångsobjekt och dess användning i förskolan. Det är en kvalitativ studie som utförts i två länder. LÄS MER

 2. 2. WE CAN DO IT... OR CAN WE? : A Radical Feminist Analysis on the Strategies and Challenges of Female Political Participation in the 2011 Revolution in Egypt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofie Bood; [2014]
  Nyckelord :2011 Revolution; Egypt; Online Activism; Social Media; Radical Feminism; Women;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse female political participation in the 2011 revolution in Egypt with the help of a radical feminism theoretical framework, which effectively ensures that the female participation is analysed from an intersectional point of view. The research will be conducted as a desk study. LÄS MER

 3. 3. Securitising Kurdistan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Sofie Bood; [2013]
  Nyckelord :Turkey; Kurdistan; PKK; security; AKP; securitization; Kurdish nationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the Kurdish question in Turkey has affected the country‘s security policies during the time between 1984 and 2005. To do this, several different factors are analysed, such as the securitisation of the Kurdish question, the (non)involvement of the civil society, and several state institutions. LÄS MER