Sökning: "Sofie Casserlöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Casserlöv.

  1. 1. Att utvecklas med olja - Resursförbannelsens gestaltning i Venezuela

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sofie Casserlöv; Johanna Mathiasson; [2012]
    Nyckelord :Venezuela; oljepolitik; resursförbannelsen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : .... LÄS MER