Sökning: "Sofie Edvinsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Edvinsson.

 1. 1. VÄGEN TILL EN BLOMSTRANDE REHABILITERING En litteraturundersökning om vuxna flyktingars erfarenheter av trädgårdsrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Bergstrand; Sofie Edvinsson; [2019-05-28]
  Nyckelord :Gardening; Horticultural therapy; Occupational therapy; Gardens;

  Sammanfattning : Bakgrund Flyktingar som flytt från sina hemländer kan drabbas av mental ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, i större utsträckning än den övriga befolkningen. Flyktingar är ofta utan sysselsättning under lång tid när de kommer till ett nytt land och många upplever stress och hopplöshet. LÄS MER

 2. 2. Designen av ett "huvud"kontor - Några praktikfall

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Sofie Hjalmarsson; Judith Rodriguez Pimentel; [2006]
  Nyckelord :Intellektuellt Kapital; miljöpsykologi; hjärnan; hjärnergonomi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Ann-Sofie Hjalmarsson och Judith Rodriguez Handledare: Leif Edvinsson Examinator: Christer Kedström Kurs: Magisterkurs i Strategisk ledning Nyckelord: Intellektuellt kapital, miljöpsykologi, hjärnan, hjärnergonomi. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att öka insikten för hur man genom strukturkapitalet, i det här fallet kontorets design, kan förstärka humankapitalet. LÄS MER