Sökning: "Sofie Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sofie Eklund.

 1. 1. Samhällsdebattörer och kvinnosakskvinnor : En genusteoretisk diskursanalys av läroböcker inom svenskämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :genusteori genus kvinnliga författare manliga författare diskursanalys läroboksanalys;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk undersökning, där vi har antagit genusteoretiska perspektiv. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och författarskap framställs i fem läroböcker, som används i undervisningen på gymnasiet i ämnet Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. LÄS MER

 2. 2. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 3. 3. Modeling implied correlation matrices using option prices

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sofie Eklund; Randa Estaifo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the process of calculating a fair value it is preferable to price the asset from observable market data. Some assets are valued using variables which can not be directly observed in the market but are instead implied from observable market data. One such variable is the correlation between assets. LÄS MER

 4. 4. Den nya tidens storstadsman : En kvalitativ innehållsanalys om hur hegemonisk maskulinitet omförhandlas i podcasten “Alex och Sigges podcast”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitetsbibliotek (UB)Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofie Andersson; Malin Skylling; [2018]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; homosociality; podcast; symbolic capital; critical discourse analysis; humor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hegemonic masculinity that can be identified in the podcast “Alex och Sigges podcast”. In this study, a rhetorical analysis and a critical discourse analysis have been conducted. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eklund; Madeleine Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Child; Risk factors; Mental ill health; Barn; Riskfaktorer; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn har ökat stadigt de senaste 20 åren. God psykisk hälsa är en förutsättning för att barn skall kunna utvecklas optimalt. Globalt sett lider ca 10-20 % av världens barn av psykisk ohälsa.  Det finns begränsad forskning kring vilka faktorer som kan bidra till denna ökning. LÄS MER