Sökning: "Sofie Elvekjaer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Elvekjaer.

  1. 1. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER