Sökning: "Sofie Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofie Fransson.

 1. 1. Den värdefulla leken - Om pedagogers stöd till barn i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Fransson; Maria Simonsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; lek; pedagog; relation; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Lekens centrala plats i utbildningen och dess betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande framhävs tydligare i den reviderade Läroplan för förskolan Lpfö18 jämfört med tidigare Lpfö98 (2016). Med detta som utgångspunkt är syftet med denna studie att undersöka pedagogers relation med barn i lek samt vilka strategier de huvudsakligen använder då barn tillfälligt eller varaktigt behöver stöd i lek. LÄS MER

 2. 2. Can the Grow initiative contribute to poverty reduction and community development through agribusiness? - A case study of the African Agricultural Development Company’s irrigated farming hub”, Ghana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Fransson; [2018]
  Nyckelord :Grow; land grabbing; accumulation by dispossession; developing countries; Ghana; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The current debate concerning land acquisition for commercial agriculture is whether it can contribute to poverty reduction by developing communities through successful agribusiness, or whether it leads to dispossession of traditional land users. Thus, this research is a case study of the African Agricultural Development Company (AgDevCo) and their irrigated farming hub in Babator, Ghana. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända barns mottagande och inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofie Fransson; [2018]
  Nyckelord :Acceptance; inclusion; newcomers; preschool; Mottagande; inkludering; nyanländ; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about how preschool teachers work with inclusion with newcomers, who do not know the Swedish language. The study is based on the special education perspectives where the descriptors of the preschool teachers are analyzed on the basis of these perspectives. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden till personer som är i behov av palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ida Fransson; Sofie Klasson; [2011]
  Nyckelord :Upplevelse; Palliativ; vård; Litteraturstudie; Livets; slutskede;

  Sammanfattning : Människor i dagens samhälle blir allt äldre och drabbas av sjukdomar som medför ett långt sjukdomsförlopp. Därför måste den palliativa vården lyftas fram mer än vad den gör i dagsläget. Personer som är i behov av palliativ vård finns inom de flesta delar av sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Lågkonjunkturens påverkan på hållbarhetsarbete - en studie av Posten Norden, SAS och SCA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aylia Feim Salif; Emma Kennwood; Sofie Fransson; [2010]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Lågkonjunktur; Strategi; Carrolls CSR-pyramid; Aras Crowthers The model of sustainable development; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka om företag har förändrat sitt hållbarhetsarbete på grund av den lågkonjunktur som inleddes år 2008. De företag vi har valt att studera har sedan några år tillbaka upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRIs ramverk och har stort fokus på hållbarhet inom sin verksamhet. LÄS MER