Sökning: "Sofie Genfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Genfors.

  1. 1. Gudinnetro och makt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

    Författare :Sofie Genfors; [2009]
    Nyckelord :gudinnetro; makt; symboliska system; immanens; cirkel; nya religiösa rörelser; gudsbild; New Age; makt; gynocentrisk;

    Sammanfattning : Religioners symbolsystem kan, utifrån ett sociologiskt och antropologiskt perspektiv, uppfattas som grund för hur människor skapar och upprätthåller kultur och social ordning. Inom gudinnetron riktas som oftast kritik mot de monoteistiska religionerna så som kristendom, judendom och islam. LÄS MER