Sökning: "Sofie Grahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Grahn.

 1. 1. Från kampanj till givakt : En intervjustudie om kommunikationens roll för en jämställd försvarsmakt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Strandlund; Sofie Grahn; [2019]
  Nyckelord :The Armed Forces; the Recruiting Authority; military service; communication; gender equality; stereotypes; framing; Försvarsmakten; Rekryteringsmyndigheten; värnplikt; kommunikation; jämställdhet; stereotyper; gestaltning;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government decided that the defense should be based on both volunteerism and duty. The military service had then been dormant since 2010 and built entirely on volunteerism. From this political decision, the duty is now gender neutral, which means that the same opportunities and obligations apply to both men and women. LÄS MER

 2. 2. Allt annat än 21 grader och vindstilla - En studie i att utveckla ett gemensamt varumärke för Helsingborgs cityhandel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofie Lindå; Emma Lindgren; Margareta Grahn; [2009]
  Nyckelord :varumärke; platsmarknadsföring; nätverk; storytelling; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cityhandelns framtid, med externa köpcentrum som en stark konkurrent, har diskuterats under en längre period. I diskussionerna finns både de som hävdar att köpcentrum skapar en attraktiv region som gynnar cityhandeln samt de som menar att cityhandeln urholkas. Det byggs idag åtskilliga nya köpcentrum och utbyggnader sker i rask takt. LÄS MER