Sökning: "Sofie Haglund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofie Haglund.

 1. 1. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 2. 2. Polisers erfarenheter av att arbeta med ungdomars inblandning i kriminella nätverk : En kvalitativ studie om riskfaktorer och förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Haglund; Ritta Kountian; Sanna Metsänperä; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spela utan noter! : Om mental förberedelse inför utantillspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2019]
  Nyckelord :learning methods; play by heart; phenomenological perspective; notes; mental preparation; inlärningsmetoder; utantillspel; fenomenologi; noter; mental förberedelse;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbetet är att utforska min förmåga till att lära mig spela utantill. De två forskningsfrågorna som bär upp syftet är: vilka övningsstrategier använder jag vid spel utan noter? Hur upplever jag övningen när jag spelar med och utan noter? Arbetet utgår från det fenomenologiska perspektivet och baseras på videoobservationer och loggboksanteckningar av mig själv. LÄS MER

 4. 4. Plötslig död på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Haglund; Emma Helin; [2013]
  Nyckelord :Plötslig död; Akutmottagning; Sjuksköterska; Stöd; Närstående; Möte;

  Sammanfattning : BakgrundPå akutmottagningar är arbetsbelastningen hög med ett stort antal patienter som söker vård för tillstånd med varierande allvarlighetsgrad. Prioritera och bedöma patienter är en essentiell del av akutsjukvården. Utöver detta spelar sjuksköterskor en betydande roll i omvårdnadsarbetet med såväl patienter som närstående. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om före detta kriminellas upplevelser av stöd och hjälp.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Alexandra Persson; Sofie Haglund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine former criminals’ experiences of help and support of importance to leave a criminal life style. The study consists of six interviews with former criminals and earlier studies on the subject. These studies show that relapse in crime are most common among those who are socially excluded from society. LÄS MER