Sökning: "Sofie Hallén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofie Hallén.

 1. 1. Knappast en kedja sammanträffanden : hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2018]
  Nyckelord :samhällsentreprenörskap; handlingsutrymme; socialt kapital; BMX-hall; lokal utveckling;

  Sammanfattning : I den uppländska orten Heby finns sedan några år tillbaka en BMX- och skatehall. Hallen initierades av en 13-årig hebybo och uppfördes tack vare att flera människor i både ideell- och offentlig sektor arbetade gemensamt mot målsättningen att etablera en ny mötesplats för unga på orten. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk Riskvärdering av Stockholms Centralstation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Wiberg; Sofie Jämtheden; Marcus Ahlström; Oskar Isaksson; [2018]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; centralstation; Stockholms Central; utrymning; personsäkerhet; Pyrosim; FDS; Pathfinder; Brandskydd; Aktiva System; Passiva System; Tåg; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; sprinkler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande projekt utfördes med anledning till att utvärdera och validera den nuvarande brandsäkerheten på Stockholms Centralstation. Detta gjordes i huvudsak med avseende på personsäkerheten, alltså behandlar inte rapporten egendomsskada samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 3. På- och avklädningssituationer i förskolan : Pedagogers förhållningssätt, samspel och bemötande gentemot pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofie Edlund; Emelie Gullehag; [2014]
  Nyckelord :inflytande; genus; kommunikation; jämställdhet; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att förskolan ska arbeta för att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande och utrymme, arbetet ska väcka glädje och alla barn ska känna att det är givande att lära sig nya saker. Förskollärarna ska aktivt motarbeta de traditionella könsrollerna genom att låta pojkar och flickor ha lika möjligheter till utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Borta bra men hemma bäst : En kvalitativ studie av hur det globala påverkar det kulturella i Elle Decorations hemma hos-reportage

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Matilda Andersson; Sofie Hallén; [2010]
  Nyckelord :Globalisering; intimisering; privat och offentligt; diskursanalys; semiotisk bildanalys; hemma hos-reportage; heminredningsmagasin;

  Sammanfattning : Syfte/problemställningar: Att med en kvalitativ undersökning studera om det tydligt via text och bild går att urskilja några globala och kulturella influenser i utvalda reportage från magasinet Elle Decoration, från fem olika länder. Vi studerar även skiljelinjerna mellan vad som är privat och vad som är offentligt genom framställningen av hemmet och dess inredning. LÄS MER