Sökning: "Sofie Hallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Hallin.

 1. 1. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sofie Hallin; [2018]
  Nyckelord :school grounds; green school grounds; children’s environment; children’s health; school grounds as social environments; sense of community; security; safety;

  Sammanfattning : School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. LÄS MER

 2. 2. ”Vägen är målet" : En intervjustudie om hälsoinspiratörers hälsoarbete på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Hallin; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsrelaterad hälsa; hälsa; hälsa på arbetsplatsen; hälsofrämjande arbete; hälsoinspiratörer; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmarknaden har förändrats och statistiken över sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom ökar. För att anställda ska hålla sig friska kan hälsopromotion på arbetsplatsen användas som strategi med arbetsmiljön som en stödjande miljö för hälsan. LÄS MER