Sökning: "Sofie Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Hammar.

  1. 1. Naturens inverkan på kvinnors känsla av sammanhang

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Ann-Sofie Hammar; [2009]
    Nyckelord :Natur; naturkontakt; välbefinnande; livskvalitet; hälsa; KASAM;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att vi behöver naturkontakt varje dag och effekterna, såväl fysiska som psykiska och medicinska är stora och väl belagda (Norling, 1991). Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) skapades av Aaron Antonovsky för att undersöka de hälsobringande faktorernas ursprung. LÄS MER