Sökning: "Sofie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Sofie Johansson.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER

 4. 4. Mundane Resistance to Feminism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tersmeden; Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Femvertising; Mundane Resistance; Brand Activism; Male Perspective; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Mundane Resistance to Feminism - Exploring men’s resistance to feminism through femvertising commercials Date of the Seminar: 2020-06-05 Course: BUSN39 Business Administration: Degree Project in Global Marketing - Master Level Authors: Frida Andersson & Sofie Tersmeden Supervisor: Peter Svensson Key words: Feminism, Femvertising, Mundane Resistance, Brand Activism, Male Perspective. Thesis purpose: The purpose of this thesis is to investigate how men express mundane resistance to feminism, when being exposed to femvertising. LÄS MER

 5. 5. Social media acceptance in B2B marketing : A study exploring the reasons behind the difference in social media usage between B2B and B2C markets

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Eck; Johansson Sofie; [2020]
  Nyckelord :B2B; business-to-business; marketing; social media; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Social media is a fast growing platform when it comes to marketing. It is, however, used to a greater extent by business-to-consumer (B2C) companies than by business-to-business (B2B) companies. Because of this there has been considerably less research done concerning marketing on social media for B2B, compared to B2C. LÄS MER