Sökning: "Sofie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Sofie Johansson.

 1. 1. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstudier av cancerassocierat antigen 15–3, 19–9 och 125 i primärrör

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Roche Cobas 411; Cancer associated antigen 15–3; Cancer associated antigen 19–9; Cancer associated antigen 125; Stability; Roche Cobas 411; Cancerassocierat antigen 15–3; Cancerassocierat antigen 19–9; Cancerassocierat antigen 125; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Cancerassocierade antigen (CA) används vid diagnostisering, prognosbestämning och för att följa behandling vid cancer. Exempel på CA är CA 15–3, CA 19–9 och CA 125. LÄS MER

 5. 5. Social media acceptance in B2B marketing : A study exploring the reasons behind the difference in social media usage between B2B and B2C markets

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Eck; Johansson Sofie; [2020]
  Nyckelord :B2B; business-to-business; marketing; social media; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Social media is a fast growing platform when it comes to marketing. It is, however, used to a greater extent by business-to-consumer (B2C) companies than by business-to-business (B2B) companies. Because of this there has been considerably less research done concerning marketing on social media for B2B, compared to B2C. LÄS MER