Sökning: "Sofie Knutsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Knutsson.

 1. 1. The Age of Neoliberalism Has Come to Albion : Fable III som en neoliberal mekanism och dess förberedande av individen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Jakobsson; Sofie Knutsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Evelina Knutsson; Lena Larsson; Sofie Rasmussen; [2008]
  Nyckelord :Bröstcancer; bröstrekonstruktion; livskvalitet; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den i Sverige vanligaste cancerformen hos kvinnor och omkring en av tio kvinnor kommer att drabbas någon gång i livet. Vissa kvinnor är tvungna att göra en mastektomi till följd av bröstcancern och kan då välja att göra en bröstrekonstruktion, som har till syfte att återställa upplevelsen av normalitet och kvinnlighet. LÄS MER