Sökning: "Sofie Knutsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Knutsson.

 1. 1. Varför gör man det man inte ska på arbetet? : en studie om orsaker till varför anställda gör annat på arbetet än sina arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Forseryd; Louise Knutsson; [2020]
  Nyckelord :icke arbetsrelaterade aktiviteter;

  Sammanfattning : Det är ett känt fenomen att anställda ägnar sig åt icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, därför är det intressant att ta reda på orsaker till varför de gör det. Vi har valt att göra en studie för att ta reda på hur de anställda förhåller sig till att ägna sig åt icke arbetsrelaterade aktiviteter när de är på arbetet. LÄS MER

 2. 2. The Age of Neoliberalism Has Come to Albion : Fable III som en neoliberal mekanism och dess förberedande av individen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Jakobsson; Sofie Knutsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Evelina Knutsson; Lena Larsson; Sofie Rasmussen; [2008]
  Nyckelord :Bröstcancer; bröstrekonstruktion; livskvalitet; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den i Sverige vanligaste cancerformen hos kvinnor och omkring en av tio kvinnor kommer att drabbas någon gång i livet. Vissa kvinnor är tvungna att göra en mastektomi till följd av bröstcancern och kan då välja att göra en bröstrekonstruktion, som har till syfte att återställa upplevelsen av normalitet och kvinnlighet. LÄS MER