Sökning: "Sofie Larsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Larsen.

 1. 1. Vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vendela Jakobsson; Anne Sofie Larsen; [2013]
  Nyckelord :Barn; Läkemedelsfel; Läkemedelsrelaterade skador; Förhindrande åtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundCirka en fjärdedel av alla vårdskador är läkemedelsrelaterade. Läkemedelsfel definieras som misstag i medicineringen som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad skada hos patienten. Barn är känsligare och mer utsatta för brister och fel i läkemedelshanteringen än vuxna. LÄS MER

 2. 2. Management i en flödeseffektiv IT-verksamhet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Larsen; Robin Lindborg; [2013]
  Nyckelord :Flöde; Flödeseffektivitet; IT; Lean; Management; Mjukvaruutveckling; Resurseffektivitet; Team;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Scania IT i Södertälje och utgör sista delen av civilingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna.Scania IT genomgår i nuläget en stor förändring i arbetssätt och struktur med målet att bli en mer flödeseffektiv IT-verksamhet. LÄS MER