Sökning: "Sofie Larsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Larsen.

 1. 1. "Man vill inte bli en mänsklig version av en digital tjänst" : en studie om turistbyråns avveckling i Uppsala och Malmö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Larsen; Camilla Spång; [2020]
  Nyckelord :Decommission; Information- and communication technology; Stakeholders; Digitalisation; Visitor center; Hospitality.;

  Sammanfattning : Abstract The study began out of curiosity to research stakeholders perception about decommissioning visitors centers in Sweden. Decommissioning visitors centers is an ongoing trend caused by the change in visitor behaviour. A major cause to this change is the new information- and communication technologies such as more advanced digital platforms. LÄS MER

 2. 2. Vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vendela Jakobsson; Anne Sofie Larsen; [2013]
  Nyckelord :Barn; Läkemedelsfel; Läkemedelsrelaterade skador; Förhindrande åtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundCirka en fjärdedel av alla vårdskador är läkemedelsrelaterade. Läkemedelsfel definieras som misstag i medicineringen som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad skada hos patienten. Barn är känsligare och mer utsatta för brister och fel i läkemedelshanteringen än vuxna. LÄS MER

 3. 3. Management i en flödeseffektiv IT-verksamhet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Larsen; Robin Lindborg; [2013]
  Nyckelord :Flöde; Flödeseffektivitet; IT; Lean; Management; Mjukvaruutveckling; Resurseffektivitet; Team;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Scania IT i Södertälje och utgör sista delen av civilingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna.Scania IT genomgår i nuläget en stor förändring i arbetssätt och struktur med målet att bli en mer flödeseffektiv IT-verksamhet. LÄS MER