Sökning: "Sofie Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sofie Lindberg.

 1. 1. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med kroppsideal i idrott och hälsa - vad innebär det? : En kvalitativ studie om hur lärare på gymnasiet arbetar med kroppsideal

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Askman; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring att arbeta med kroppsideal i undervisningen. Studien är av kvalitativ art och har en läroplansteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Talang inom Strategisk Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Ekelöf; Caroline Holmström; Nathalie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Talent management; Talang; kompetensförsörjning; Strategisk Human Resource Management; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Although Talent Management (TM) is a well-known concept, there are certain limitations in the area. Primarily it is about talent being an ambiguous concept and that there is currently no clear definition. Furthermore, previous research shows that there are no actual routines on how TM-activities should be designed. LÄS MER

 4. 4. Samhällsdebattörer och kvinnosakskvinnor : En genusteoretisk diskursanalys av läroböcker inom svenskämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :genusteori genus kvinnliga författare manliga författare diskursanalys läroboksanalys;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk undersökning, där vi har antagit genusteoretiska perspektiv. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och författarskap framställs i fem läroböcker, som används i undervisningen på gymnasiet i ämnet Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. LÄS MER

 5. 5. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER