Sökning: "Sofie Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sofie Lindström.

 1. 1. The Climate Case versus The Business Case The Drivers and Motivations for Early Market Adoption of Renewable Energy Innovations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Lindström; Michaela Stensjö; [2021-06-30]
  Nyckelord :Adoption; Early Market; Eco-Innovations; Renewable Energy; Start-ups; the Paris Agreement.;

  Sammanfattning : The world has committed to a low-carbon global economy where renewable energy is believed to be one key enabler in the green energy transition. However, the adoption of renewable energy innovations is currently too slow to reach the Paris Agreement by 2050. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera! : En systematisk litteraturstudie om kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Filip Lindström; Sofie Berggren; [2019]
  Nyckelord :Communication; Nurse-patient relations; Person-centered care; Patient Safety; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska-patientrelationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation mellan patienter och vårdpersonal är en faktor som kan påverka vårdresultat, patientsäkerhet och patienttillfredsställelse. Tidigare forskning har visat att patienternas perspektiv av kommunikation behöver undersökas mer då det skulle kunna effektivisera förbättringsarbetet inom området. LÄS MER

 3. 3. TRÄNING AV DJUPA NACKFLEXORER VID LÅNGVARIG OSPECIFIK NACKSMÄRTA Effekt på självskattad smärta och funktion – en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Roempke Lindström; My Lindsjö; [2018-01-22]
  Nyckelord :Nackmuskulatur; Kronisk smärta; Cervikalgi; Fysisk träning; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är långvarig nacksmärta en omfattande diagnos. Det finns idag olika behandlingsformer där en av dessa är träning av djupa nackflexorer. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vara MRSA-bärare : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Andersson; Sofie Lindström; [2017]
  Nyckelord :MRSA; Patient; Experience; Adaptation; MRSA; Patient; Upplevelse; Adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kontinuerlig ökning av antibiotikaresistenta bakterier ses i Sverige, men trots detta är situationen fortfarande relativt hanterbar jämfört med andra länder runt om i världen. Resistensutveckling är ett resultat av den mängd antibiotika som används i dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Icke farmakologisk behandling av preoperativ ångest och oro : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Lindström; Lida Qayomi; [2016]
  Nyckelord :Oro ångest; preoperativ oro; anestesi; anestesiologisk omvårdnad; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER