Sökning: "Sofie Nordberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Nordberg.

 1. 1. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: The ongoing climate change is something that affects us all. Sweden is one of all UN member states that has signed Agenda 2030, which means that we are committed to actively work with and tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. Transinkludering i praktiken : En undersökande intervjustudie hur verksamheter inom socialt arbete bemöter transpersoner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Lundgren; Ann-Sofie Nordberg; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Transgender people; Queer theory; Recoginition theory; Social work; Vignette method; Bemötande; Erkännandeteori; Vinjettmetod; Transpersoner; Queerteori; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim for this study was to investigate how social workers perceive that they are responding to clients who define themselves as transgender. The study has a qualitative basis with six semistructured interviews based on an elaborated vignette method. LÄS MER

 3. 3. Pilotstudie av kartografverktygen i ArcGIS 9.2

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Sofie Nordberg; Martin Wallentinsson; [2009]
  Nyckelord :GIS;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks möjligheterna för Eskilstuna kommun att själva producera en turistkarta över staden på ett effektivt sätt. Tidigare har kommunen anlitat ett utomstående företag för att framställa kartan.Förhoppningar på nya kartografiverktyg i programvaran ArcGIS 9. LÄS MER