Sökning: "Sofie Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Sofie Persson.

 1. 1. ”Det var bättre än inget…” - En kvalitativ studie om distansundervisning i alfabetiseringsgrupper ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofie Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :distansstudier; sfi; alfabetisering; grundläggande litteracitet; digitala resurser;

  Sammanfattning : Under våren 2020 drabbade Coronapandemin Sverige. I mars tvingades bland annatvuxenutbildningen och sfi att över en natt lägga om hela sin verksamhet tilldistansundervisning. En av grupperna som finns på sfi kallas alfabetiseringsgrupp.Här studerar människor med ingen eller begränsad erfarenhet av att gå i skola. LÄS MER

 2. 2. Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Persson; Simon Ernedal; [2021]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; workplace; case study; konflikt; konflikthantering; arbetsplats; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. LÄS MER

 3. 3. Alkoholmissbruk bland kvinnor : En kvalitativ studie om omständigheter i uppväxten som kan leda till alkoholmissbruk bland kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Johansson; Elin Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi valde att studera alkoholmissbruk bland kvinnor med syftet att belysa ämnet genom förklaringar och samband kring omständigheter i uppväxten. Våra syftesfrågor riktades in på hur kvinnorna förklarade sin uppväxt och vilka samband de kunde se mellan sådana omständigheter och deras missbruk. LÄS MER

 4. 4. Hallå? Hör ni mig? : En kvalitativ studie om särlokaliseringens påverkan på kommunikation i team

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilma Begby Persson; Sofie Hellström; [2021]
  Nyckelord :Communication; dispersed teams; digital communication tools; teams; Kommunikation; särlokalisering; digitala kommunikationsverktyg; team; särlokaliserade team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av särlokaliserade team i organisationer har ökat markant de senaste årtiondena. När ett team arbetar särlokaliserat med hjälp av digitala kommunikationsverktyg ändras förutsättningarna för teamets kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Persson; [2020]
  Nyckelord :exteriöregenskaper; mjölkkor; mjölkproduktion; juverexteriör; juverhälsa;

  Sammanfattning : Selektion av mjölkkor har pågått sedan den industriella revolutionen, främst på mjölkproduktionsegenskaper men även på exteriöregenskaper. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska samband mellan de olika exteriöregenskaperna, och mellan exteriöregenskaper och mjölkproduktionsegenskaper. LÄS MER